• Home
  • World's largest dedicated to the historical preservation of firefighting equipment - Worldkings - World Records Union
  • > Tag
  • > World's largest dedicated to the historical preservation of firefighting equipment
0_The-Hall19.jpg

WORLDKINGS - Worldkings News - America Records Institute (AMRI) – The Hall of Flame Museum: World's largest dedicated to the historical preservation of firefighting equipment

01-09-2021

(Worldkings.org) National History Fire Foundation (hay còn gọi là Bảo tàng Phòng cháy chữa cháy Hall of Flame) là một bảo tàng dành riêng cho việc lưu giữ lịch sử các thiết bị chữa cháy được sử dụng qua nhiều năm trên khắp thế giới.

towerWorldKings journeys
islandvilalage
WCSA
ASEAN BOOK OF RECORDSASIA BOOK OF RECORDS
CAMBODIA BOOK OF RECORDSWorld Records University
worldmark